• Konu İçeriğini Görebilmek İçin Lütfen Üye Olun. Aksi Takdirde İçeriği Göremezsiniz.

Ateizm

[ZF] Konu Bilgileri

Konu Hakkında Merhaba, tarihinde Dinler ve İnançlar kategorisinde Kucuktravma tarafından oluşturulan Ateizm başlıklı konuyu okuyorsunuz. Bu konu şimdiye dek 277 kez görüntülenmiş, 0 yorum ve 1 tepki puanı almıştır...
Kategori Adı Dinler ve İnançlar
Konu Başlığı Ateizm
Konbuyu başlatan Kucuktravma
Başlangıç tarihi
Cevaplar
Görüntüleme
İlk mesaj tepki puanı
Son Mesaj Yazan Kucuktravma
Katılım
30 Ağu 2020
Mesajlar
5
Tepkime puanı
44
Puanları
28

İtibar:

Ateizm, tüm tanrılara, ruhsal varlıklara, metafizik inançlara ve dinlere inanmayan, gerçekliği din yoluyla açıklamayı kabul etmeyen bir felsefi düşünce akımıdır.
Kelime anlamında da belirtildiği üzere; Ateizm, din ile ilgili bir kavram değil, tanrı ile ilgili bir kavramdır. Dinlerin varlığı, dinlerin tanımının ne olduğu, dinlerin iyi mi yoksa kötü mü olduğu ateizmin konusu ve tartışma alanı dışındadır.

Ateizm, her tür metafiziği reddettiği için, kendini metafizik öğeler üzerinden temellendiren bazı dinlerin metafizik boyutlarını da reddeder. Yani bu, özellikle dinlere karşı sergilenen bir duruş değil, genel olarak tüm metafizik inanışlara karşı bir duruştur. Ateizm sıklıkla "dinsizlik" ile özdeşleştirilse de, Budizm gibi bazı Uzakdoğu dinlerinde de 'yaratıcı' anlamında bir tanrının varlığına rastlanılmaz.

Bu yönüyle de Ateizm ile dinsizlik birebir örtüşmez. deist akımlara bakıldığında da, tanrıya inancın olduğu ancak dinlerin kabul edilmediği görülür. Ateizm, anti-teizm yani teizm karşıtı demek değildir ve bir "tepkisellik" anlamı içermez, zira metafizik öğelerin "var olmadığını" savunmak için metafizik öğelerin "var olması" gerekmez. Ateizm, yalnızca bir "durum" ifadesidir. Sadece tanrı veya tanrıların ve metafizik öğelerin var olmadığını söyler.

Ateist, tanrı veya tanrıların varlığını hayal ürünü bulan kişi veya kişilerdir.

Ateistler; bazen "tanrıtanımaz" kelimesiyle anılsalar da, bu isimlendirme var olan bir tanrıyı reddetme fikrine atıfta bulunduğu için ateistler tarafından kabul görmez. Ateizm inanç koşullanmalarını, hayali yaratıkları ve olayları reddeder. Ateist bakış açısıyla tanrının yanı sıra tüm metafizik inançlar ve tüm ruhani varlıklar da reddedilir.

NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI

Ateizmin kökeni ilk dinlerin ve onların ortaya koyduğu tanrı düşüncesinin ortaya çıkışına kadar uzanır. Antik Çağ'da Yunan maddeciliğinin temsilcileri Anaksimandros, Anaksogoras, Demokritos ve Epikuros ateizmin en ünlü temsilcisidir. Orta Çağ'a gelindiğinde Kilise'nin dayattığı gericilikten ötürü hiç kimse dinlerle çelişen düşüncelerini açıkça ortaya koyamamıştır. 18. yüzyıl Aydınlanma çağında Baron d'Holbach ve Denis Diderot gibi dine karşı tepkileri koyan düşünürler olduysa da, ateizm en parlak dönemini 19-20. yüzyılda Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin ve diğer bütün diyalektik maddeci filozoflar ile geçirmiştir.

ATEİZMİN ÇEŞİTLERİ

Negatif-Pozitif Ateizm


George Smith’in gruplandırmasına göre ateizmin; “zayıf ateizm” (veya negatif ateizm) ve “güçlü ateizm” (veya pozitif ateizm) şeklinde iki çeşidi mevcuttur. Zayıf ateizm, Tanrı’nın var olduğunu prensip olarak mümkün görmekle birlikte, var olduğuna dair hiçbir gerekçenin olmadığı düşüncesiyle Tanrı’yı reddeder. Güçlü ateizm ise Tanrı’nın var oluşunu, Tanrı olgusunun geçerli ve yeterli bir şekilde tanımlanmadığı, anlamsız olduğu ve içinde çelişkiler taşıdığı gibi gerekçelerle mümkün görmez. Zayıf (Negatif) ateizmde herhangi bir iddia yoktur ama bir ret vardır. Güçlü (Pozitif) ateizmde ise hem ret hem de karşıt bir iddia vardır. Pozitif ateistin düşüncesine göre Tanrı’nın var olması mümkün değildir.

Sonuç olarak ikisi de Tanrı’yı reddetmek konusunda hem fikir olduğundan, ateizm başlığı altında anlatılırken her ikisi için de “Tanrı’ya olan inançsızlık” kavramı kullanılır. Çünkü inançsızlıklarının nedeni ne olursa olsun, ister Tanrı kavramının anlamsızlığı, ister kanıt olmaması ya da absürtlüğü olsun, hepsinin ortak olduğu nokta Tanrı inancının var olmamasıdır.

Pratik Ateizm

Bu fikre göre, Tanrı’nın var olduğu reddedilmiyor, fakat ona gereksiz ve önemsizmiş gibi bir yer veriliyor. Pratik ateizmde, Tanrı’nın dünyaya müdahalesi yoktur ve hayata herhangi bir amaç katmaz. İnsanları da her gün etkilemez.

Teorik Ateizm

Teizmin karşısına kesin olarak bir tez koyan ateizm çeşididir. İlgili tezler epistemolojik, sosyolojik, ontolojik, mantıksal, psikolojik ve ekonomik olabilir. Epistemolojik ateizm, Tanrı’nın var oluşunun insanlar tarafından bilinemeyeceği ya da varlığına karar verilemeyeceğini savunur. Bu ateizm çeşidi temelini agnostisizmden almaktadır. Metafiziksel tezlerde ise, gerçekliğin parçalanamaz ve homojen olduğunu savunan monizm üzerinde şekillenme olur. Fizik dışında olan bütün varlıklar net olarak reddedilir. Metafiziksel ateizm; panenteizm, deizm ve panteizmi de kapsar.

Ekonomik, sosyolojik ve psikolojik tezlerde, Sigmund Freud ve Ludwig Feuerbach gibi düşünürler Tanrı’nın, felsefi ve duygusal gereksinimler nedeniyle insanlar tarafından yaratıldığını iddia eder. Birçok Budist’in ortak görüşü de budur. Friedrich Engels ve Karl Marx, Feuerbach’tan etkilenmiş ve Tanrı’yı egemen sınıflar tarafından, alt tabakada bulunan halkı ezmek amacıyla kullanılan sosyal araç olarak kabul etmişlerdir.

Mikhail Bakunin’e göre Tanrı düşüncesi, insandaki hak isteğini yok eder ve insanın özgürlüğü önündeki büyük bir engeldir. Voltaire “Tanrı olmasaydı, yaratmak gerekirdi” sözünü “Tanrı olsaydı, devirmek gerekirdi” şeklinde söylemiştir. Son olarak mantıksal tezler; adalet, mükemmeliyet, her şeyi bilen, ululuk, merhamet ve fiziksel olarak var olmayış gibi hususlarda teizme eleştirel tarzda yanıtlar veren bir ateizm çeşididir.
 
  • Beğen
Tepkiler: Xar
Üst Alt